SOR - Sundhedsvæsenets organisationsregister


SOR og SHAK data er frit tilgængelige og kan downloades fra denne side til manuel behandling (csv fil formatet) eller indlæsning i eget it-system (xml formatet).


   SOR Nuværende filer inkl. SHAK (SOR_SHAK)

       /data (SOR, SHAK og SOREDI data filer)
       /docs (Dokumentation)
       /lookupdata (opslags data til SOR)
       /xsd (skemaer til SOR)


   SOR2 udvidede CSV-filer
   SOR2 data mapperne indeholder SOR-filer med fuld historik
   
       /data
       /docs

Inden SOR data implementeres første gang anbefales det, at SOR teamet kontaktes for råd og vejledning. SOR Teamet kontaktes på sorpost@sundhedsdata.dk

Det anbefales også at få driftsinformation ved tilmelding til mailservice.

Hvis du vil orienteres om planlagte nedetider og ændringer i driftsstatus, kan du orientere dig på Sundhedsdatastyrelsens serviceportal Driftsstatus under SOR Filer.

Endvidere kan du tilmelde dig SOR Nyhedsbrevet her for at få informationer om nye releases, ændringer i filerne, lookupdata og andre SOR nyheder.